Politica de confidențialitate

I. Generalităţi

Site-ul www.citytravel.ro (în continuare „site-ul”), dedicat serviciilor turistice în mediul online, aparţine Agenţiei de călătorii EMA PLUS SOLUTIONS SRL, cu sediul central la adresa str. Tepes Voda 129A, mun. București, România. Prin utilizarea site-ului www.citytravel.ro acceptaţi Acordul de confidenţialitate a datelor, prezentat în continuare.

Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le furnizaţi în mod direct sau indirect în momentul în care folosiţi serviciile oferite de către acest site web.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări cu privire la prevederile prezentului Acord de confidenţialitate, fără o înştiinţare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi mereu accesată la adresă web.

Agenţia turistică EMA PLUS SOLUTIONS SRL este conştientă de importanța protejării informaţiilor preluate de la dumneavoastră, iar prezentul Acord stipulează modul în care utilizăm aceste date.

De asemenea, recomandările dumneavoastră sunt şi vor fi mereu binevenite – vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să utilizaţi cu încredere adresa info@citytravel.ro pentru a ne trimite idei, sugestii, păreri sau reclamaţii.

II. Preluarea datelor

În cazul în care doriţi să beneficiaţi de serviciile turistice (rezervarea şi procurarea biletelor de avion, a rezervărilor hoteliere, a asigurărilor medicale, etc.) oferite prin intermediul site-ului – va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale.

Datele sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi.

Paginile din cadrul site-ului, unde aceste informaţii sunt necesare, conţin o trimitere directă către prezentul document, pentru a putea fi analizat, în caz de necesitate.

În plus, pe lângă datele cu caracter personal, sistemele noastre preiau în mod automat şi o serie de informaţii anonime, care sunt folosite în scopul analizei gradului de accesare a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

În momentul în care vizitaţi site-ul este posibil ca anumite informaţii despre Dumneavoastră să fie preluate şi de terţe părţi, aşa cum sunt, de exemplu, sistemele de contorizare a traficului.

III. Utilizarea datelor

Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu dumneavoastră dacă va fi nevoie.

În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii cu caracter turistic.

IV. Divulgarea datelor colectate

Vă asigurăm că, fără acordul dumneavoastră, EMA PLUS SOLUTIONS SRL nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia dumneavoastră.

În acelaşi timp, vă obligaţi să sesizaţi EMA PLUS SOLUTIONS SRL în legătură cu orice încercare de utilizare neautorizată a datelor de autentificare a contului dumneavoastră.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea tuturor datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

Din păcate, niciun transfer de date prin Internet nu este garantat ca fiind în totalitate sigur. Totuşi, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca informaţiile dumneavoastră personale să rămână în siguranţă.